XL CARWASH WK-ACTIE

Drogen de Rode Duivels hun tegenstander af? Dan wassen wij GRATIS je auto!

 • Deze wedstrijd loopt van 18 juni 2018 12.00 uur tot en met 15 juli 23.59 uur.
 • Deelname aan deze wedstrijd is enkel geldig wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan:
  • Like pagina XL-Carwash
  • Like wedstrijdspost XL-Carwash
  • Het juiste antwoord op de vraag ‘Hoeveel goals scoren de Rode Duivels dit WK in Rusland?’
  • Deelnemen aan de wedstrijd kan tot het einde van de laatste wedstrijd van de groepsfase. Om kans te maken op de XL-Superpot plaats je jouw pronostiek in een reactie voor donderdag 28 juni om 22.00u.
  • In geval van een ex aequo stellen we de deelnemers met het juiste antwoord een schiftingsvraag: Hoeveel wasbeurten vonden er in de wasstraten van XL-Carwash plaats tussen donderdag 14 juni 08.30u en zondag 15 juli 16.00u?
 • De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij de oplossing van de schiftingsvraag ligt.

  • Is er na de schiftingsvraag opnieuw sprake van een ex aequo, dan wordt er willekeurig een winnaar aangeduid.
 • De winnaar wordt in de voormiddag van 16 juli bekendgemaakt op de Facebook-pagina van XL-Carwash.
 • Iedereen kan uit eigen naam slechts één keer een pronostiek plaatsen. Wie aantoonbaar misbruik maakt, kan uitgesloten worden van deze wedstrijd.
 • XL-Carwash behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.

Wedstrijdvoorwaarden: wedstrijd WK-actie XL-Carwash 18/6 t.e.m. 15/7

Door zijn deelname aan de wedstrijden van de bvba XL-Carwash aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

1. De wedstrijden van de bvba XL-Carwash (hierna genoemd als XL-Carwash), zijn toegankelijk voor elke meerderjarige die zijn woonplaats in België heeft. Personeelsleden en freelance medewerkers van XL-Carwash en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.

2. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt op basis van objectieve criteria (zie verder) door XL-Carwash vastgesteld.

3 De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De prijzen kunnen per wedstrijd variëren in product, waarde en aantal. Hierover wordt op de betrokken wedstrijdpagina’s en communicatieplatformen gecommuniceerd.

4. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij de oplossing van de schiftingsvraag ligt. Is er na de schiftingsvraag opnieuw sprake van een ex aequo, dan wordt er willekeurig een winnaar aangeduid. De winnaar wordt via Facebook op de hoogte gebracht. Het recht op de prijs vervalt wanneer: Het Facebookprofiel van de deelnemer die aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden; de winnaar zijn prijs niet afhaalt binnen de aangeduide afhaalperiode; duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid; er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…) Deelnemers gaan er impliciet en stilzwijgend mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de verschillende communicatieplatformen van XL-Carwash (facebookpagina/ website) kunnen vermeld worden.

5. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

6. XL-Carwash kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege XL-Carwash.

7. AUTEURSRECHT 1. Door deelname aan de wedstrijd verstrekt de deelnemer aan XL-Carwash een wereldwijde, eeuwigdurende, niet exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de gemaakte foto. XL-Carwash is dus vrij om de foto openbaar te maken, te verveelvoudigen en voor promotionele doeleinden te gebruiken.